• Näkymä
14,95 €
14,95 €
14,95 €
Loppu
(714) Ayu
(714) Ayu
14,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
14,95 €
-30%
Akagaeru 4,5
7,66 € 10,95 €
-30%
Tenaga Ebi 3,2
6,99 € 9,99 €
-30%
Suji Ebi 3,2
6,99 € 9,99 €
-30%
Stain Choice 3,2
6,99 € 9,99 €
-30%
Real Wakasagi 3,2
6,99 € 9,99 €
-30%
High Visible Shiner 3,2
6,99 € 9,99 €
-30%
Ghost Shirauo 3,2
6,99 € 9,99 €
-30%
Albino Orange 4,5
7,66 € 10,95 €
-30%
Silver Blue Shad 4,5
9,06 € 12,95 €
-30%
Rainbow Ayu 4,5
9,06 € 12,95 €
-30%
High Visible Chartreuse 4,5
9,06 € 12,95 €
-30%
Albino Orange 4,5
9,06 € 12,95 €
-30%
High Visible Chartreuse 4,5
7,66 € 10,95 €