Mikado M-Tail 5,5cm 6g

9 Produkter
  • Utseende
Ny
Black Tiger (BT) 5,5cm 6g
5,90 €
Ny
Bloody Roach (BR) 5,5cm 6g
5,90 €
Ny
Blue Bleak (BB) 5,5cm 6g
5,90 €
Ny
Dirty Olive (DO) 5,5cm 6g
5,90 €
Ny
Firetiger (FT) 5,5cm 6g
5,90 €
Ny
Gold (GO) 5,5cm 6g
5,90 €
Ny
Hot Perch (HP) 5,5cm 6g
5,90 €
Ny
Olive (OL) 5,5cm 6g
5,90 €
Ny
Silver (SI) 5,5cm 6g
5,90 €