Mikado M-Tail 7cm 9g

9 Produkter
  • Utseende
Ny
Black Tiger (BT) 7cm 9g
5,90 €
Ny
Bloody Roach (BR) 7cm 9g
5,90 €
Ny
Blue Bleak (BB) 7cm 9g
5,90 €
Ny
Dirty Olive (DO) 7cm 9g
5,90 €
Ny
Firetiger (FT) 7cm 9g
5,90 €
Ny
Gold (GO) 7cm 9g
5,90 €
Ny
Hot Perch (HP) 7cm 9g
5,90 €
Ny
Olive (OL) 7cm 9g
5,90 €
Ny
Silver (SI) 7cm 9g
5,90 €